Allerlei

Hier vindt u hulp bij uw genealogische speurtocht

Familienamen Hoe zijn onze namen ontstaan…….
Heraldiek  Hier vindt u een aantal gemeentewapens met hun verklaring
Kalender Wilt u weten welke dag het was op 26 maart 1952? …..een woensdag!
Latijn U vindt in een acte “avia patris”; Wat betekent de Latijnse toevoeging in geboorte- of trouwaktes
Naasten In het schema zijn de benamingen van verwanten opgenomen zoals ze in DTB-boeken (in de R.K. boeken vaak Latijn) voorkomen en in de akten van de Burgerlijke Stand (in de Napoleontische tijd Frans). 
Oude Maten  u vindt in een acte: “een erf groot 4 roe 7”; hier vindt u een overzicht van oude maten
Terminologie  Wat is het verschil tussen een parenteel en een kwartierstaat; een overzicht van enkele genealogische termen.