Familie Van den Belt

afb_kasteel_oud_rande_prent_voor_1838 Kasteel Oud Rande bij Comschate

Stamvader

.Joan Rijkelsz Op de Belt (* ca 1670?)

Wanneer Joan (Johannes) geboren is weten we niet precies. We weten wel dat hij een kind kreeg: Rijkelt Jansz van den Belt. Joans vader zal overigens wel weer Rijkelt geheten hebben.

Deze Joan trouwt in 1713 in Diepenveen met Aaltje Willems. Laten we eens aannemen dat Rijkelt de Jonge 20 jaar was toen hij met zijn Aaltje trouwde. Dan zal hij Rijkelt Jansz geboren zijn rond 1690. Blijven we die lijn doorzetten dan is onze Joan ergens rond 1670 of eerder geboren.

Overigens woonde Rijkelt Jansz (en zijn Aaltje) in Olst. Dat hij in Diepenveen trouwde wil nets zeggen over zijn woonplaats. Het trouwboek van Colmschate vermeldt:

Rijkeld Jansz s. van w. Joan Rijkelsz op de Beld in Rande onder Colm: met Aalten Willemsz d. van Willem Henriksz op de Rijte in Linde tegenwoordig wonende op den Hakkemarsch in Hengvorden. Alhier getrouwt den 16 Julij 1713.

U vindt hier van Gesina Maria van den Belt

een stamreeks: een genealogisch overzicht met de voorouders van iemand, in mannelijke lijn. De verst gevonden voorvader in de stamreeks die dezelfde achternaam draagt als zijn mannelijke nakomelingen noemt men de stamvader van die achternaam.

en van Joan Rijkelsz Op de Belt

een parenteel: een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.