Familie kroniek Hendriks

De stamvader van de familie Hendriks is Gerardus Hendrix. Hij was getrouwd met Hester Wisman. Hij is rond 1655 geboren.

De familie Hendriks komt uit Pannerden. Vooral de strijd tegen het water stond in zijn tijd centraal. Dat de familie Hendriks sterk betrokken was bij deze strijd blijkt uit hun beroepen. De eerste generaties werkten bij wat we nu Rijkswaterstaat zouden noemen: ze waren kribmeester of hoofd kribmeester.

Historie
Pannerden en omgeving is reeds sinds de oudheid bewoond. Dit is vooral aan de Rijn en de Waal te danken, via welke de Romeinen, Bataven, en Franken ons gebied binnen kwamen en hun sporen achter lieten. In de Bijlandse Waard zijn bijvoorbeeld unieke Romeinse resten gevonden.
Zeker is dat er sinds het jaar 1000 permanente bewoning was in de omgeving die wij nu kennen als Pannerden (uit die tijd stamt ook de eerst bekende naamsvermelding). Het toenmalige Pannerden was een nederzetting rondom een versterkt huis, later ook wel bekend als het kasteel Scathe of Bijland (Heukelumshof). In 1284 werd Pannerden door de proost van Luik verkocht aan het kapittel van Emmerik en kort daarop in erfpacht uitgegeven aan Willem Doys, die ook het kasteel Scate of Byland bij Pannerden van de graaf van Kleef in leen had. Zijn kleindochter Sophia trouwde met Willem, heer/graaf van Bergh. Deze Willem werd daarmee in 1346 heer van Pannerden, dat tot 1801 een leen van de heren van huis Bergh bleef. In 1801 (1803?) kocht Carel Herman van Nispen met mr. Hoevel de heerlijkheid Pannerden (goederen en rechten), die tot op dat moment in het bezit van de familie Bergh waren geweest.
Het jaar 1817 is een keerpunt, het (toen nog Pruisische) Gelders Eiland werd bij het Koninkrijk der Nederlanden gevoegd en Pannerden werd een zelfstandige gemeente. Op 21 oktober 1879 verleende koning Willem III Pannerden een eigen gemeentewapen, waarop een steenoven centraal staat.

Hulhuysen

De eerste vermelding van de Heerlijkheid Hulhuisen vinden we in het midden van de 13de eeuw, als graaf Dirk VI van Kleef kapel en tienden van Hulhuizen
opdraagt aan de Dominicanen van Wezel. Hulhuizen is altijd Kleefs bezit geweest.
Wat we nu kennen als de buurtschap Hulhuizen is niet het oorspronkelijke Hulhuizen maar een buurtschap van Gendt dat vroeger het Hulhuizer Veld genoemd werd. Het eigenlijke Hulhuizen beslaat nog maar een gebied van pakweg 1 kleine kilometer lang en enkele tientallen meters breed, nl van de voet van de Waaldijk tot aan de Waal. De rest van het oorspronkelijke Hulhuizen, met kasteel en 3 kerken is in de Waalstroom verdwenen. 

 kapel Hulhuysen 1845 – 1966

Zoals gezegd, Hulhuizen was Kleefs gebied en daar heerste godsdienstvrijheid.
De Katholieke kerk bleef daar in stand en haar werkzaam-heden werden  uitgebreid met de dorpen Pannerden, Gendt, Doornenburg, Haalderen, een deeltje van Bemmel en een deeltje van Angeren. Katholieken uit die plaatsen kerkten in Hulhuizen, lieten daar hun kinderen dopen en trouwden daar. In 1818 werd Hulhuizen definitief bij Gendt en dus bij Nederland gevoegd. De kinderen van Gradus Hendriks en Joanna Aalbers zijn dus in de oude kapel gedoopt.

wordt vervolgd