Familie Bijvank

Stamvader


De stamvader van de (mijn) familie Bijvank is

Gerrijt Gerrijtzen

Gerrit Gerrijtzen  trouwde Johanna Wilmsen en zij kregen in ieder geval twee kinderen: Elizabethe n Theodorus (Derk).

Derk is geboren op 20 december 1713 in Olst. Hij trouwde met Maria Hendriks op 23 augustus 1758. Zij kregen twee kinderen: Hermannus Joannes (* 20-07-1759 in Olst) en Johannus Antonius (*14-07-1761 in Olst). Derk overleed voor 1779. In dat jaar hertrouwde Maria namelijk met ene Janis Janssen.

 Deze Janis (Joannes) woonde blijkbaar op de boerderij “Den Bijvang”.  Na Maria’s hertrouw gaat ze ook op “Den Bijvang” wonen; zij en haar echtgenoot nemen dan als achternaam de naam van de boerderij aan, evenals haar twee zonen uit haar eerste huwelijk.

U vindt hier van Johannes Hermannus Bijvank


de stamreeks: een genealogisch overzicht met de voorouders van iemand, in mannelijke lijn. De verst gevonden voorvader in de stamreeks die dezelfde achternaam draagt als zijn mannelijke nakomelingen noemt men de stamvader van die achternaam.

en van Derk Gerrits

een parenteel: een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.
De generaties die uit dit ouderpaar voortkomen noemt men ook wel filiaties/

Het oudste paar krijgt als 1e generatie het Romeinse cijfer I.
Van die generatie wordt dit paar nummer 1, dus I.1.
De kinderen van dit paar krijgen het generatienummer II en een volgnummer, bijv het eerste kind II.1, het tweede kind II.2, enz.

en de kwartierstaat van Johannes Hermannus Bijvank:
een overzicht met alle voorouders van iemand, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen dus. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.