Familie Hendriks

Stamvader


De stamvader van de familie Hendriks is Gerhardus Hendriks

Gerhardus Hendriks

Gerhadrus Hendriks trouwde met Hester Wisman en zij kregen in ieder geval drie kinderen:  Johannes Hendriks (Bisemans); Catharina Hendriks en Henricus Gerrits Hendriks.

Met Henricus Gerrits Hendriks gaat de stamijn door naar het heden.

de stamreeks: een genealogisch overzicht met de voorouders van iemand, in mannelijke lijn. De verst gevonden voorvader in de stamreeks die dezelfde achternaam draagt als zijn mannelijke nakomelingen noemt men de stamvader van die achternaam.

en van Gerhardus Hendriks

een parenteel: een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.
De generaties die uit dit ouderpaar voortkomen noemt men ook wel filiaties/

Het oudste paar krijgt als 1e generatie het Romeinse cijfer I.
Van die generatie wordt dit paar nummer 1, dus I.1.
De kinderen van dit paar krijgen het generatienummer II en een volgnummer, bijv het eerste kind II.1, het tweede kind II.2, enz.

en de kwartierstaat van
een overzicht met alle voorouders van iemand, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen dus. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.